Distrikt Nord-Trøndelag

Inge Rygg, sertifisert takstmann. Medlem i Nito Takst.

Tjenester:

 • Taksering av bolig- og næringseiendom
 • Boligsalgs- og tilstandsrapport
 • Skade og skadeskjønn
 • Reklamasjonstakst
 • Naturskade
 • Løsøre/inventar
 • Våtromstest
 • Landbrukstakst
 • Verdivurderinger
 • Energiattest
 • Uavhengigkontroll

Kontakt oss

Mob: 410 42 541
Tlf: 74 14 62 20
E-post: abctakst@gmail.com